Таймери за автомобил

Автомобилният таймер е устройство, което се използва за измерване и отображение на изминалото време в превозното средство. Той може да бъде прост механичен уред или електронно устройство, което може да измерва времето, през което превозното средство е в движение или времето, необходимо за изпълнение на конкретна задача, като например пътуване от едно място на друго.

Автомобилните таймери се използват често в моторспорта, като рали състезания или драг рейсинг, за измерване на представянето на превозното средство и уменията на водача. Те могат да помогнат на водачите да подобрят своите времена на обиколка или ускорение, като предоставят точни и надеждни данни за изминалото време.

Автомобилните таймери могат да бъдат използвани и за други цели, като например паркинг таймери, които помагат на водачите да следят времето на паркиране, или напомняния за изключване на двигателя след определен период, за да се спести гориво.

Обобщено, автомобилният таймер е полезно устройство, което може да помогне на водачите да измерват и подобряват представянето на своето превозно средство, както и да управляват времето си по-ефективно по време на шофиране

Кутиран времеви реле за автомобилен аеробаг, таймер с превключвател, време за забавяне 1 до 10/25 сек., комплект със закъснение изключване 12V 1A 12W.

Времево реле за автомобилния аеробаг с точност от 1 до 10/25 секунди с кутия.
$11.00 $9.00