С отложен старт и стоп

Комбиниран таймер за забавяне при включване (Delay ON) и забавяне при изключване (Delay OFF) активира натоварването след зададено време и го поддържа активно за определен период след изключване на захранването. Идеален за индустриална автоматизация, управление на осветление и HVAC системи, той предлага регулируемо време за прецизно и надеждно управление на процесите.

2 в 1 закъснител за включване и изключване на предните фарове на автомобила, комплект с таймерно реле 20A 12V.

Таймер реле за предните фарове на автомобила с точност: ВРЕМЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ от 1 до 160 секунди ВРЕМЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ от 1 до 50 секунди
$16.00 $14.00

Таймер със забавено включване и изключване, времеви интервал: ON 0-50с, OFF 0-45с, 10A 12V

Таймер с две отделно настройващи се времена: Изключващо: 0 - 50 секунди Включващо: 0 - 45 секунди
$14.00 $12.00