Продукти маркирани с 'on/off repeater'

Дневен/нощен цикличен таймер превключвател 12V, включване/изключване на повторение със зададени времена: включено от 2 до 900 секунди, изключено от 2 до 960 секунди, със светлочувствителен регулатор (LDR).

Светлочувствителен цикличен времеви реле с отделно регулируеми времена за включване и изключване: - Включване - от 2 до 900 секунди - Изключване - от 2 до 960 секунди
От $9.30