Диференциален термостатичен контролер за соларно водно отопление с помпа 12V 10A с дълги сензори

Перфектен за домашна соларна система за водно отопление! 220V версия с директен 220V изход.
Производител: Deselectra
$13.40
Доставка до
*
*
Метод за доставка
Име
Очаквана дата на доставка
Цена
Няма опции за доставка

### Описание на продукта

Перфектен за домашна соларна система за водно отопление!

### Технически данни:

1. Напрежение - 12 V DC
2. Температурен диапазон: от 1°C до 90°C
3. Диференциален диапазон: от 0,3 до 50°C - задава се с тример.
4. Релеен изход: 
   - 10A/125V DC
   - 10A/250V AC
   - 10A/12V DC
5. Сензори - NTC 10K, не са водоустойчиви.

Размери на платката - 45x25 мм.

Дължина на проводниците на сензорите - 25 см, може да се удължи до 10 м.

LED индикация за работно натоварване.

### Начин на работа:

Когато сензор 2 измери по-висока температура от сензор 1, NO контактът на релето се затваря и светодиодът светва. Изходът остава включен, докато измерената температурна разлика между двата сензора не падне до зададената с тримера диференциална температура.

### Настройка на диференциалната температура:

Тримерът трябва да бъде първоначално на средна позиция. Завъртете го наляво и надясно прецизно, докато светодиодът изгасне.

По този начин термостатът е настроен на най-ниската диференциална температура и е готов за работа.

Когато завъртите тримера обратно на часовниковата стрелка - увеличавате диференциалната температура. Обърнете внимание, че тримерът не е толкова прецизен и малкото завъртане води до голяма промяна в температурата между двата сензора.

Например - сензор 1 може да бъде разположен на изходната тръба на бойлера за топла вода, а сензор 2 - на изходната тръба на соларния панел. NO контактът на изхода може да се използва за управление на водна помпа на 12V или 220V до 10A.

По този начин, когато соларният панел е по-горещ от бойлера, помпата ще се включи.

Когато диференциалната температура между двата сензора достигне зададената от тримера стойност, релето ще се деактивира.

### Съдържание на пакета:

- Термостат
- Схема на свързване