Други таймери

Другите таймери включват разнообразие от устройства, използвани за измерване или контрол на времето в различни приложения. Те включват обратни таймери, интервални таймери и програмируеми таймери, като всеки от тях изпълнява конкретни функции като планиране, автоматизация или отброяване в различни среди, включително кухни, спортни събития, лаборатории и индустриални процеси.

Таймер със забавено включване и изключване, времеви интервал: ON 0-50с, OFF 0-45с, 10A 12V

Таймер с две отделно настройващи се времена: Изключващо: 0 - 50 секунди Включващо: 0 - 45 секунди
$14.00 $12.00